دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان کودک و نوجوان

دپارتمان کودک و نوجوان واحدی متمایز نسبت به کلیه بخش های مجتمع فنی تهران است و دلیل این تمایز ، مخاطبین آموزشی این واحد در رده سنی کودکان و نوجوانان می باشد.

ازآن جا که فراگیری هر علمی درسنین کودکی به مراتب ماندگارتر وموثرتر خواهد بود، کلیه علوم مرتبط با کودکان و نوجوانان نیز نیازمند آموزشی پایه ای در گروه سنی مذکور می باشد و این امر تنها با برنامه ای مدون و هدف دار محقق می شود و امکان ادامه تحصیل در این راستا را به فرد خواهد داد.

کلاسهای مربوط به دپارتمان کودک و نوجوان در کلاسی جداگانه نسبت به کلاسهای بزرگسال و در درون خود فضای مجتمع فنی تهارن نمایندگی جویبار برگزار میشود که مجهز به برد هوشمند هست و دیوارهای آن باتوجه به روانشناسی رنگ کودک نقاشی شده است.

دوره ی آموزشی زبان کودک و نوجوان

دوره ی آموزشی زبان کودک و نوجوان

دوره آموزش کامپیوتر کودکان سطح یک

دوره آموزش کودکان الکترونیک (ICDL e-kids) سطح یک

دوره آموزش رباتیک (Robotics)

دوره آموزش رباتیک (ROBOTICS)