دپارتمان امور مالی و حسابداری

دپارتمان امور مالی و حسابداری

تعریف حسابداری:

حسابداری فن جمع آوری اطلاعات، طبقه بندی آنها، تلخیص و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از این اطلاعات می باشد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها و… بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.

آینده شغلی و بازار کار رشته حسابداری

آینده بازار کار حسابداری در ایران بسیار پر رونق بوده و فرصت های شغلی آن بسیار گسترده است فراگیران می توانند به عنوان حسابدار مالی، حسابدار صنعتی، حسابدار دولتی، حسابدار مالیاتی، حسابدار بیمه، حسابداری بانکها و حتی به عنوان حسابرسی داخلی حرفه خود را دنبال کنند. البته فراگیران این دوره می توانند به عنوان دفتردار، دستیار حسابدار نیز مشغول به کار شوند.

دوره آموزشی پکیج حسابداری (ویژه بازار کار)

دوره آموزشی پکیج جامع حسابداری (ویژه بازار کار)

دوره آموزشی حسابداری مالی بازرگانی

دوره ی آموزشی نرم افزار حسابداری مالی بازرگانی

دوره آموزشی حسابداری مالی خدماتی

دوره ی آموزشی نرم افزار حسابداری مالی خدماتی

دوره آموزشی اظهارنامه مالیاتی

دوره ی آموزشی تهیه اظهارنامه مالیاتی

دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

دوره ی آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

دوره ی آموزشی نرم افزار حسابدای هلو جامع

دوره ی آموزشی نرم افزار حسابدای هلو جامع

دوره ی آموزشی نرم افزار حسابداری سپیدار

دوره ی آموزشی نرم افزار حسابداری سپیدار